Posted in: Travel

老图:九广铁路

最近在网上看到一幅九广铁路老图,目测绘制于民国,从中可以窥见老地名的英文(粤拼)

 • 大沙头广九铁路车站 Tai Sha Tou
 • 东山 Tung Shan
 • 车陂 Che Pi
 • 萝岗 Lo Kong
 • 仙村 Tsun Sien
 • 常平木伦 Sheung Ping & Muk Lun
 • 樟木头石马 Cheung Muk Tou & Shek Ma
 • 塘头厦 Tong Tou Ha
 • 天堂围 Tin Tong Wai
 • 平湖 Ping Wu
 • 布吉 Pu Kut
 • 深圳 Shum Chun
 • 罗湖 Lo Wu
 • 粉岭 Fan Ling
 • 大埔 Tai Po
 • 沙田 Sha Tin
 • 红磡 Hung Hom
 • 九龙 Kowloon


最后更新于 2020 年 12 月 31 日 作者 springwood

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注